1. ใบสมัคร Download  >>  ApplicationForm_Onewallaward

2. ภาพสเก็ตแสดงไอเดียตามโจทย์ที่กำหนด โดยในภาพสเก็ตจะต้องมีการใช้วัสดุที่กำหนดอย่างน้อย 30% ของภาพสเก็ต​  >> Download

“วัสดุที่กำหนด : ตลับลูกปืนเม็ดกลม ฝายาง จากบริษัท NSK Bearings (Thailand) Company Limited”
SKU 6005DDU2C3** BH EA556
Weight 80 g.
Inside diameter 25 mm.
Outside diameter 47 mm.
Width 12 mm.
materials SUJ2 High Carbon

3. คำอธิบายภาพสเก็ตไม่เกิน 300 คำ​  >>  Download

4. ภาพผลงานเก่าของผู้สมัครที่เคยสร้างสรรค์ขึ้นมา อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน (ที่ผู้สมัครคิดว่ามีส่วนใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับภาพสเก็ตที่ผู้สมัครส่งมา)

5. หลักฐานการคงสถานะการเป็นนักศึกษา เช่น บัตรนักศึกษา, หน้าทรานสคริป

ส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (ข้อ 1 – 5)
มายัง Email : onewallartfoundation@gmail.com
เขียนหัวข้ออีเมลล์  : Application_onewallaward_ชื่อจริง_นามสกุล ได้ตั้งเเต่วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2023